YY Supplies.com

小型垃圾桶

  • 大量訂購可享批發價
  • 學校及非牟利團體可享折扣,歡迎查詢
產品編號 體積(cm) 價格
RPC-026 10L 24.5 X 24.5 X 38.4 $36
SDB-301 10L 18.5 X 18.5 X 37 $32
G2610 10L 22.5 X 14.5 X 41 $38
NO-402P 27.6 X 21.7 X 40.2 $36
SDB-302 23 X 15 X 35 $38
SDB-034 26.5 X 18.5 X 40 $38

( *以上尺寸只供參考,所有尺吋以實物為準 )